Groepsverzekering

Elke werknemer heeft recht op het wettelijk rustpensioen. Hiermee is een minimaal inkomen op de pensioenleeftijd gegarandeerd. Er zit wel een maximum aan en is afhankelijk van de loopbaan, het verdiende loon en de gezinssituatie van de werknemer. Op de pensioenleeftijd wordt het inkomen daardoor vaak aanzienlijk minder. Ook het wettelijk overlevingspensioen wat wordt uitgekeerd bij overlijden van de werkende of gepensioneerde echtgenoot of echtgenote is beperkt.

De groepsverzekering biedt een aanvulling hierop zodat de koopkracht van uw werknemers behouden blijft wanneer ze met pensioen gaan. Deze verzekering is een belangrijk loonvoordeel.

Voordelen voor het bedrijf:

 • Voordeel bij het werven van nieuwe werknemers;
 • Extra motivatie voor uw werknemers;
 • Met hetzelfde budget, meer netto door de fiscale voordelen;
 • Een fiscaal interessante investering;
 • Eenvoudig administratief online beheer.

Voor de werknemers:

 • Zekerheid van een goed aanvullend pensioen gefinancierd door hun werkgever;
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket;
 • Aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan;
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte;
 • Bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden;
 • De mogelijkheid extra aanvullende verzekeringen af te sluiten;
 • Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering.

Wanneer uw bedrijf failliet gaat, dan behouden uw werknemers het opgebouwde tegoed.

Een groepsverzekering dient in de eerste plaats voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Daarnaast is het mogelijk om een aantal aanvullende verzekeringen af te sluiten:

 • Dekking tegen arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van ziekte of ongeval;
 • Overlijdensdekking: een vooraf bepaald kapitaal bij overlijden;
 • Verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal in geval van een overlijden door een ongeval;
 • Waarborg Premievrijstelling: bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar zelf de premies voor zijn rekening.

Als werkgever kunt u zelf de verschillende aanvullende verzekeringen in de groepsverzekering vastleggen. Ook een cafetariaplan is mogelijk. De werknemer heeft dan (gedeeltelijk) de mogelijkheid zelf de hoogte van de verschillende verzekeringen vast te stellen.

Premie

Er zijn verschillende mogelijkheden om de premie te betalen:

 • U betaalt als werkgever de volledige premie;
 • De werknemers betalen ook een gedeelte van de premie.

Vanuit de wet is geen minimumpremie vastgesteld maar sommige verzekeraars leggen deze wel op. Er is wel een maximum vastgesteld. De premies mag u fiscaal aftrekken als beroepskost waardoor u zich moet houden aan de 80 %-regel. De som van het wettelijk en het aanvullend bedrijfspensioen van uw werknemer mag niet hoger zijn dan 80 % van zijn of haar laatste brutoloon.

Als werkgever stort u periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van de aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Op deze manier bouwt u een spaartegoed op waar u ook weer rente over krijgt.

Contact

Wij geven u graag meer informatie over de vele mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vraag nu uw offerte aan

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord